top of page
PSIHOVED

Izobraževanje osnovnošolskih in srednješolskih otrok ter mladostnikov

Duševno zdravje igra v posameznikovem življenju pomembno vlogo. Gre namreč za sestavni del človekove identitete in je pomembna komponenta njegovega počutja in videza, ter vpliva na njegove predstave o sebi in občutenju sveta. Dobro duševno zdravje torej ni le odsotnost bolezni in samopoškodb, temveč se kaže tudi v občutenju sreče, veselja, izpolnjenosti ter v učinkovitem spopadanju s stresom. Gre za stanje dobrega počutja, v katerem se posameznik zaveda lastnih sposobnosti, se lahko spopada z vsakdanjim stresom, dela produktivno in lahko prispeva v svojo skupnost. Duševno zdravje je temelj našega razmišljanja, čustvovanja; gre za naš odnos z drugimi in zmožnost preživljanja ter uživanja v življenju.

V obdobju otroštva in mladostništva je duševno zdravje eden najpomembnejših virov za otrokovo in mladostnikovo soočanje z vsemi izzivi, kakor tudi s spremembami, ki se pojavljajo tekom odraščanja. V zgodnjih letih življenja se namreč postavijo temelji za doživljenjsko zdravje, zato je pomembno, da se med mladimi razvija čustvena inteligenca, čustvena prožnost, poznavanje samega sebe in svojega notranjega delovanja ter učenja pravilne skrbi zase.

Poznavanje tovrstnih veščin je za razvoj otroka enako pomembno kot so pomembni npr. matematika, naravoslovje, angleščina in družbene študije. Poznavanje predstavljenih vsebin lahko pomaga našim otrokom in vašim učencem, da postanejo aktivni (sodelujoči) in empatični državljani. Učencem bi tako s teoretičnim, kot tudi praktično - kreativnimi tehnikami pomagali, da bi lažje razumeli sebe in druge, prav tako bi jim pomagali pri pridobivanju samozavedanja. Naučili bi jih socialnih in čustvenih veščin, kot sta sodelovanje in komunikacija ter jim pomagali pri razvoju prožnih in kreativnih načinov razmišljanja.

Pomen preventive je še toliko bolj pomemben v času svetovne pandemije; med mladimi so porasle anksiozne in depresivne motnje, upadla je motivacija za aktivnosti, porasle so motnje hranjenja, apatija ter pretirana raba zaslonov.

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA PSIHOVED

Skozi celotno šolsko leto s tematskimi sklopi pokrijemo različna področja in tematike s področja duševnega zdravja. Program je prilagojen glede na starost otrok, zato so skupine formirane po triadah.

Teme, ki so prilagojene na otrokovo starost in jih tekom šolskega leta obdelamo so:

 • spoznavanje in samosprejemanje

 • spodbujanje samospoštovanja,

 • obvladovanje naših misli in čustev

 • prepoznavanje lastnih misli, razumevanje njihovega pomena in upravljanje z njimi,

 • prepoznavanje, spoznavanje in upravljanje s čustvi

 • spoprijemanje z močnimi neprijetnimi čustvi (jeza, strah, žalost…),

 • stik s telesom,

 • upravljanje našega vedenja,

 • tehnike sproščanja (dihanje in čuječnost),

 • učenje asertivne komunikacije,

 • osvajanje veščin reševanja konfliktov

 

IZVEDBA

Izobraževanje poteka skozi šolsko leto, od oktobra do maja,znotraj šolkega leta, 1 x tedensko in je namenjen manjši skupinam do cca. 15 otrok. Izobraževanje ponujamo kot izbirni krožek v Osnovnih šolah v Ljubljani, Kopru in Ankaranu, kakor tudi kot popoldansko dejavnost, ki poteka v terapevtskih prostorih izvajalk programa. 

 

IZVAJALKI PROGRAMA

Program izvajata Vida Mlakar in Špela Podnar, ustanoviteljici in direktorici Inštituta  TherapyLab.

Vida Mlakar je mag. prava, mag. psihosocialnega svetovanja po kognitivno - vedenjski metodi  in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije,

Špela Podnar je univ. dipl. sociolog, mag. psihosocialnega svetovanja po kognitivno - vedenjski  metodi in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije.

Poleg aktivnega delovanja na Inštitutu TherapyLab, obe opravljata tudi zasebno psihoterapevtsko in svetovalno delo.

bottom of page