top of page
team building tl.png
TEAM BUILDINGI
  • Team buildingi pomagajo podjetju izboljšati njegovo kulturo ter prispevajo k večji uspešnosti. Glavni namen je ustvarjanje močne ekipe preko kreativnih in zabavnih dejavnosti, ki zaposlenim pomagajo videti drug drugega v drugačni luči in jim omogočajo, da se povežejo v drugačnem okolju. ​

  • Skozi niz načrtovanih dogodkov zaposleni gradijo veščine, kot so komunikacija, načrtovanje, reševanje problemov in reševanje konfliktov, kar na dolgi rok spodbuja pristnejše povezave med zaposlenimi. ​

  • Vsak team je drugačen, zato ponudbo za izvedbo team buildinga prilagodimo glede na potrebe v vašem podjetju.​

bottom of page