top of page
UPRAVLJANJE S ČUSTVI,
VEDENJEM IN MIŠLJENJEM

NAMEN DELAVNICE 

Čustvena zrelost je povezana s pozitivnim doživljanjem sebe in okolice, sposobnostjo navezovanja globljih medčloveških odnosov in obvladovanjem stresa. Čustveno zrela oseba čuti raznovrstna in kompleksna čustva, glede na okoliščine čuti ustrezna čustva in ima zmožnost uravnavati svoje doživljanje in izražanje emocij (sposobnost samoregulacije). Na drugi strani se čustveno nezrele osebe soočajo s pomanjkljivo kontrolo čustev (npr. oseba se v jezi zdere ali je nasilna, ob strahu zamrzne, zbeži...). Čustvena nezrelost lahko vodi tudi v čustvene motnje kot so anksioznost, depresija in psihosomatske motnje.  

 

Namen delavnice je, da se zaposleni s čustvi podrobneje spoznajo, se jih naučijo prepoznati in identificirati, saj jim bo to omogočilo učinkovito kontrolo pri izražanju čustvenega stanja.  

Pomembno je tudi prepoznati kaj čustva sproži. Čustveno stanje se ne zgodi samo od sebe, temveč je povezano z načinom našega mišljenja ter z našim vedenjem (različne dejavnosti, različni ljudje, okolje, mišljenje, spomini bodo sprožali različna čustva). Med čustvi, mišljenjem in vedenjem obstaja pomembna povezava in za uspešno socialno kontrolo je pomembno poznati veščine, kako lahko na te povezave vplivamo.  

 

VSEBINA DELAVNICE 

Delavnica bo zaposlenim prikazala pomembno povezavo med čustvi, vedenjem in mišljenjem ter jih opremila s tehnikami, kako vplivati na svoj notranji svet in konstruktivno sodelovati z okolico. Podrobneje bodo spoznali najpogostejša čustvena stanja, se učili regulirati močna neprijetna čustva z različnimi vedenjskimi in miselnimi tehnikami ter jih izražati na primeren način. Del delavnice bo posvečen tudi čustvenim motnjam ter možnosti pomoči, ki so na voljo v slovenskem prostoru.  

IZVAJALKI PROGRAMA

Program izvajata Vida Mlakar in Špela Podnar, ustanoviteljici in direktorici Inštituta  TherapyLab.

Vida Mlakar je mag. prava, mag. psihosocialnega svetovanja po kognitivno - vedenjski metodi  in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije,

Špela Podnar je univ. dipl. sociologinja, mag. psihosocialnega svetovanja po kognitivno - vedenjski metodi in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije.

Poleg aktivnega delovanja na Inštitutu TherapyLab, obe opravljata tudi zasebno  psihoterapevtsko in svetovalno delo.

bottom of page